Strona główna > Kontakt

Kontakt

P.A. NOVA S.A. - Siedziba spółki
44-100 Gliwice
ul. Górnych Wałów 42
tel. (+48) 32 400-41-00
fax (+48) 32 400-41-10

 

Sekretariat główny
Elżbieta Bryja tel. (+48) 32 400-41-00
fax. (+48) 32 400-41-10
e-mail: pa-nova@pa-nova.com.pl

Dział Księgowo-Finansowy P.A. NOVA S.A.
tel. (+48) 32 400-41-20 do 25
Wiceprezes Zarządu Tomasz Janik
tel. (+48) 32 400-41-00

Dział Księgowo-Finansowy Grupy Kapitałowej P.A. NOVA (odpowiedzialny za sprawy księgowe spółek zależnych)
tel. (+48) 32 400-41-24, 32 400-42-83, 32 400-42-73

Dział Prawny
tel. (+48) 32 400-41-36, 32 400-41-27

 

Dział Budowlany
Wiceprezes ds. Technicznych Przemysław Żur
(+48) 32 400-41-00

Dział Przygotowania Produkcji
(+48) 32 400-41-30, 400-41-31, 400-41-35, 400-41-137, 400-41-38

Dział Przetargów
(+48) 32 400-41-32, 400-41-34, 400-31-43

 

Dział Projektowy
(+48) 32 400-41-03
Wiceprezes ds. Projektowych dr inż. arch. Stanisław Lessaer
tel. (+48) 32 400-41-00
fax (+48) 32 400-41-10
e-mail: pracownia@pa-nova.com.pl
Kierownik Pracowni Projektowej Włodzimierz Krasucki
tel. (+48) 32 400-41-03
fax (+48) 32 400-42-01
e-mail: pracownia@pa-nova.com.pl

Dział Deweloperski
(+48) 32 400-42-60
fax (+48) 32 400-42-01
e-mail: inwestycje@pa-nova.com.pl

Dyrektor ds. Inwestycji Jacek Tajster
(+48) 32 400-42-60

Dział Systemów Informatycznych 

Adres do korespondencji:
ul. Grodowa 11
44-100 Gliwice
tel. (+48) 32 400-41-02
fax (+48) 32 400-41-10
e-mail: cad@panova.pl

Dyrektor pionu wdrożeń systemów CAD dr inż. Grzegorz Bobkowski
Dyrektor działu systemów informatycznych – Bogusław Zbyszewski

 

Zarządzanie nieruchomościami – P.A. NOVA Management Sp. z o.o.
Katarzyna Zdunek – Prezes Zarządu P.A. NOVA Management Sp. z o.o.
(+48) 32 400-42-90
e-mail: najem@pa-nova.com.pl

Relacje inwestorskie
Beata Dworaczek-Straż
tel. (+48) 32 400-41-36
fax. (+48) 32 400-41-10
e-mail: b.straz@pa-nova.com.pl