Strona główna > Oferta > Budownictwo i działalność deweloperska

Budownictwo i działalność deweloperska

Podstawową działalność naszej firmy stanowi świadczenie usług w zakresie generalnego wykonawstwa obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego (głównie obiektów handlowo-usługowych i hali przemysłowych) oraz usług deweloperskich.

Nasza firma proponuje szeroki wachlarz usług budowlanych obejmujący:

  • opracowanie koncepcji, wyceny, wizualizacje, kosztorysowanie,
  • projektowanie - od projektu budowlanego do wykonawczego,
  • inwestorstwo zastępcze,
  • kompleksową realizację procesu budowlanego,
  • kompleksową modernizację i przebudowy obiektów.

Dysponujemy kilkunastoosobowym zespołem osób posiadających niezbędne uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych, kilkudziesięcioosobowym zespołem pracowników wykonawczych, niezbędnym sprzętem budowlanym oraz renomą i kontaktami z lokalnymi podwykonawcami i dostawcami na obszarze całego kraju.
Nasze usługi budowlane realizowane są w ścisłej współpracy z działającym w strukturach P.A. NOVA działem projektowym, który na bieżąco doradza w kwestiach rozwiązań projektowych i formalno-prawnych związanych z realizacją procesu deweloperskiego i budowlanego.

W ramach usług deweloperskich oferujemy:

  • Poszukiwanie nieruchomości dla inwestora (poszukiwanie w lokalizacjach wskazanych przez inwestora, jak również proponowanie inwestorom szerokiej gamy nieruchomości inwestycyjnych z posiadanej przez nas bazy danych),
  • Nabywanie nieruchomości na rzecz inwestora,
  • Przygotowanie nieruchomości pod względem formalno-prawnym do realizacji inwestycji (projekt, podział / scalanie, uzyskanie pozwolenia na budowę),
  • Realizację inwestycji budowlanych,
  • Sprzedaż inwestorowi zabudowanej nieruchomości po uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających inwestorowi wykorzystanie nieruchomości.

Dysponujemy profesjonalnym zespołem i kilkuletnim doświadczeniem w świadczeniu usług deweloperskich na rzecz międzynarodowych sieci handlowych i usługowych oraz indywidualnych inwestorów.
 

Kontakt w sprawie usług budowlanych:

Wiceprezes Zarządu mgr inż. Przemysław Żur
Tel. (+48) 32 400-41-00
Fax (+48) 32 400-41-10
e-mail: zb@pa-nova.com.pl


Kontakt w sprawie usług deweloperskich:

Dyrektor ds. Inwestycji mgr inż. arch. Jacek Tajster
Tel. (+48) 32 400-42-60
Fax (+48) 32 400-42-01
e-mail: inwestycje@pa-nova.com.pl