Strona główna > O spółce > Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd

Ewa Bobkowska

Prezes Zarządu

Pani Ewa Bobkowska jest jednym z głównych akcjonariuszy oraz Prezesem Zarządu P.A. NOVA S.A. Ponadto jest założycielem i wspólnikiem w spółce Budoprojekt Sp. z o.o. Pani Ewa Bobkowska była również założycielem i wspólnikiem P.A. Nova Sp. z o.o.

Pani Ewa Bobkowska posiada wykształcenie wyższe techniczne – w 1980 r. ukończyła Politechnikę Śląską, posiada tytuł magistra inżyniera budownictwa. Ewa Bobkowska posiada uprawnienia budowlane wykonawcze numer 113/93 z dnia 8 lutego 1993 r.

Przebieg pracy zawodowej i pełnione funkcje:

w P.A. NOVA S.A.
od 2007 - do chwili obecnej Prezes Zarządu P.A. NOVA S.A.
1990 - 2007 Prezes Zarządu P.A. NOVA Sp. z o.o.

pozostałe funkcje:
od I.2016 – do chwili obecnej Prezes Zarządu spółki P.A. NOVA Parki Handlowe Bis Sp. z o.o.
od XI.2015 – do chwili obecnej Prezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST Kłodzko Sp. z o.o.
od I.2015 – do chwili obecnej Prezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST Krosno Sp. z o.o.
od XI.2014 – do chwili obecnej Prezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST Wilkowice Sp. z o.o.
od XI.2014 – do chwili obecnej Prezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST Kamienna Góra Sp. z o.o.
od XI.2014 – do chwili obecnej Prezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST Racibórz Sp. z o.o.
od IX.2014 – do chwili obecnej Prezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST 3 Sp. z o.o.
od V.2014 – do chwili obecnej Prezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST 2 Sp. z o.o.
od II.2014 – do chwili obecnej Prezes Zarządu spółki P.A. NOVA Parki Handlowe Sp. z o.o.

od I.2013 – do chwili obecnej Prezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST 1 Sp. z o.o.
od IV.2011 – do chwili obecnej Prezes Zarządu spółki Galeria Kluczbork Sp. z o.o.
od XII.2010 - do chwili obecnej Prezes Zarządu spółki Odrzańskie Ogrody Sp. z o.o.
od 08.2012 – do chwili obecnej Prezes Zarządu spółki Galeria Galena Sp. z o.o.
od XI.2010 – do 08.2012 Członek Zarządu spółki Galeria Galena Sp. z o.o.
od III.2010 – do chwili obecnej Prezes Zarządu spółki Park Handlowy Chorzów Sp. z o.o.
od VII.2009 - do chwili obecnej Prezes Zarządu San Development Sp. z o.o.
od III.2009 – do chwili obecnej Prezes Zarządu spółki Galeria Zamoyska Sp. z o.o.
1988 - do chwili obecnej Prezes Zarządu Budoprojekt Sp. z o.o. (główny akcjonariusz P.A. NOVA S.A.)
1980 - 1988 kierownik Zakładu Projektowego Spółdzielni ALMA SERVICE w Katowicach

 

Stanisław Lessaer

Wiceprezes Zarządu

Pan Stanisław Lessaer pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu P.A. NOVA S.A.
Pan Stanisław Lessaer jest założycielem i wspólnikiem w spółce Budoprojekt Sp. z o.o. oraz akcjonariuszem P.A. Nova S.A. Stanisław Lessaer był założycielem i wspólnikiem P.A. Nova Sp. z o.o. do chwili jej przekształcenia w spółkę akcyjną.

 Pan Stanisław Lessaer jest ponadto zatrudniony na podstawie umowy o pracę w Budoprojekt Sp. z o.o. na stanowisku generalnego projektanta.

Pan Stanisław Lessaer posiada wykształcenie wyższe techniczne - w 1978 r. ukończył Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, posiada tytuł doktora inżyniera architekta.
Pan Stanisław Lessaer posiada następujące uprawnienia:
- do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności architektonicznej nr 665/86,
- do projektowania w planowaniu przestrzennym nr 1141/90,
- w zakresie wykonywania prac projektowych w specjalności architektonicznej przy zabytkach nieruchomych nr 55/94.

Pan Stanisław Lessaer jest wpisany:
- na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów pod numerem SL-0097,
- na listę członków Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Katowicach pod numerem KT-141

Przebieg pracy zawodowej i pełnione funkcje:

w P.A. NOVA S.A.
- 2007 - do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu P.A. NOVA S.A.
- 2000 – 2007 Wiceprezes Zarządu P.A. NOVA Sp. z o.o.

pozostałe funkcje:
- od I.2015 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki P.A. NOVA Parki Handlowe Bis Sp. z o.o.
- od XI.2015 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST Kłodzko Sp. z o.o.
- od I.2015 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST Krosno Sp. z o.o.
- od XI.2014 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST Wilkowice Sp. z o.o.
- od XI.2014 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST Kamienna Góra Sp. z o.o.
- od XI.2014 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST Racibórz Sp. z o.o.
- od IX.2014 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST 3 Sp. z o.o.
- od V.2014 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST 2 Sp. z o.o.
- od II.2014 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki P.A. NOVA Parki Handlowe Sp. z o.o.

- od I.2013 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu P.A. NOVA INVEST 1 Sp. z o.o.
- 1990 - do chwili obecnej generalny projektant Budoprojekt Sp. z o.o. (główny akcjonariusz P.A. NOVA)
- 1978 - 2015 pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach

 

Przemysław Żur

Wiceprezes Zarządu

Pan Przemysław Żur pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu P.A. NOVA S.A.

Pan Przemysław Żur posiada wykształcenie wyższe techniczne:
2001 – ukończył studia wyższe zawodowe na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej,
1989 – ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Pan Przemysław Żur posiada uprawnienia budowlane wykonawcze – decyzja numer 53/02 z dnia 21 stycznia 2002 r.

Przebieg pracy zawodowej i pełnione funkcje:

w P.A. NOVA S.A.
od 2007 - do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu P.A. Nova S.A.
2005 – 2007 Wiceprezes Zarządu P.A. Nova Sp. z o.o.
2003 – 2005 Dyrektor do spraw technicznych, prokurent P.A. Nova Sp z o.o.
1991 – 2002 Kierownik kontraktu/kierownik budowy P.A. Nova Sp. z o.o.

pozostałe funkcje:
od I.2015 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki P.A. NOVA Parki Handlowe Bis Sp. z o.o.
od XI.2015 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST Kłodzko Sp. z o.o.
od I.2015 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST Krosno Sp. z o.o.
od XI.2014 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST Wilkowice Sp. z o.o.
od XI.2014 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST Kamienna Góra Sp. z o.o.
od XI.2014 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST Racibórz Sp. z o.o.
od IX.2014 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST 3 Sp. z o.o.
od V.2014 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST 2 Sp. z o.o.
od II.2014 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki P.A. NOVA Parki Handlowe Sp. z o.o.

od I.2013 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki P.A. NOVA INVEST 1 Sp. z o.o.
od I.2012 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki Galeria Galena Sp. z o.o.
od IV.2011 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki Galeria Kluczbork Sp. z o.o.
od XII.2010 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki Odrzańskie Ogrody Sp. z o.o.
od III.2010 – do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu spółki Park Handlowy Chorzów Sp. z o.o.
od VII.2009 – do chwili obecnej Członek Zarządu San Development Sp. z o.o.

Pan Przemysław Żur pełni funkcje w organach nadzorujących:
• od 1997 – do chwili obecnej Budoprojekt Sp. z o.o. jako członek Rady Nadzorczej.

Pan Przemysław Żur jest wspólnikiem w spółce Budoprojekt Sp. z o.o. oraz akcjonariuszem P. A. Nova S.A.

 

Rada Nadzorcza

Jerzy Biel

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Jerzy Biel pełni funkcję Prezesa Zarządu PBS Finanse S.A. (do 31.12.2010 r. pod nazwą: Beef-San Zakłady Mięsne S.A.) z siedzibą w Sanoku. Prowadzona działalność nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta.

Data urodzenia: 13.08.1964 r.

Wykształcenie
Pan Jerzy Biel posiada wykształcenie wyższe – w 1990 roku uzyskał tytuł magistra filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe: Executive Master of Business Administration (MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (w języku angielskim).

Przebieg kariery zawodowej:

Pan Jerzy Biel pracował/pełnił funkcję w:

- w latach 1991 – 1999 Firma Handlowo-Usługowa ALEF s.c. – Współwłaściciel,
- w latach 1993 – 1998 FHU Lamet – Właściciel,
- w latach 1996 – 1998 ZHUP Dakol s.c. (obecnie AD Polska) - Sales Manager,
- w latach 01.2000 - 03.2000 Auto-Centrum Sp. z o.o. - Ekspert ds. rozwoju,
- w latach 03.2000 - 11.2000 Auto-Centrum Sp. z o.o. - Dyrektor operacyjny/Pion Części Zamiennych
- w latach 06.2001 - 04.2002 RCK Sp. z o.o. - Dyrektor ds. rozwoju, - w latach 04.2002 - 07.2002 BEEF-SAN S.A. - Wiceprezes Zarządu,
- w latach 2002 – obecnie PBS Finanse S.A. (do 31.12.2010 r. jako BEEF-SAN S.A.) – Prezes Zarządu,

- w latach 2007 – obecnie P.A. NOVA S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Pan Jerzy Biel spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady.

Sławomir Kamiński

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Sławomir Kamiński jest komplementariuszem „PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński” Sp. k. z siedzibą w Warszawie. Pan Sławomir Kamiński pełni także funkcję Wiceprezesa Zarządu SovereignFund TFI SA.

Data urodzenia: 29.11.1971 r.

Wykształcenie:
Pan Sławomir Kamiński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996) oraz Podyplomowego Studium Giełd Towarowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (1997). W roku 2002 ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Przebieg kariery zawodowej:

Pan Sławomir Kamiński swoje doświadczenie zawodowe rozpoczynał w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP SA, m.in. jako kierujący Wydziałem Emisji i Finansów Spółek oraz Zespołem Prawnym. Jest Arbitrem Sądu Izby Domów Maklerskich, był Sędzią Sądu Giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także został wpisany przez Sąd Okręgowy w Warszawie na listę biegłych sądowych z zakresu obrotu papierami wartościowymi.
W latach 2003 – 2007 pełnił funkcję członka Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, a w latach 2007-2010 był Skarbnikiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i członkiem Wyższej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Radców Prawnych.

Pan Sławomir Kamiński pracował/pełnił funkcję w:

- PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński Sp. k. – komplementariusz - w latach 2004 – obecnie,
- Wiceprezes Zarządu w PETROLOT Sp. z o.o. – 2006,
- Zastępca Dyrektora Biura Grupy Kapitałowej w PKN ORLEN SA (również radca prawny) - 2005-2006,
- radca prawny w Departamencie Prawnym Centrali PKO BP SA. – w 2004r.,
- w latach 1994 – 2005 - pracownik Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP - SA, w tym na stanowiskach Kierownika Zespołu Obsługi Prawnej i Naczelnika Wydziału Emisji i Finansów (1994-2005) ,
- w latach 2001-2004 - zatrudniony w Totalizatorze Sportowym Sp. z o.o.,
- w latach 2008 – 2009 - ACCESS Sp. z o.o. – członek Zarządu.

Obecnie pełni funkcje w Radach Nadzorczych następujących spółek:

- P.A. NOVA S.A. – jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- ATM S.A. – jako członek Rady Nadzorczej,
- UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. - jako członek Rady Nadzorczej, - BETOMAX S.A. – jako członek Rady Nadzorczej,
- Plantpress Sp. z o.o.- jako Sekretarz Rady Nadzorczej.

W okresie wcześniejszym pełnił następujące funkcje:

- Sekretarza Rady Nadzorczej IMPEXMETAL S.A.
- Członka Rady Nadzorczej Energomontaż – Południe S.A.
- Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej SUWARY SA.
- Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa POLMOS Białystok S.A.
- Członka, a następnie Sekretarza Rady Nadzorczej II NFI SA (obecnie NFI KREZUS S.A.)
- Członka Rady Nadzorczej spółki PTS PLAST-BOX S.A.
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej „SŁUŻEWIEC
– Tory Wyścigów Konnych w Warszawie” Sp. z o.o.
- Członka Rady Nadzorczej „TOTO-Sport” Sp. z o.o.
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o.
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Morena Sp. z o.o.
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN PetroTank Sp. z o.o.
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN PetroProfit Sp. z o.o.
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN PetroZachód Sp. z o.o.
- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Chemia Polska Sp. z o.o.
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Budonaft Sp. z o.o.
- Członka Rady Nadzorczej Motell Sp. z o.o.
 

Pan Sławomir Kamiński spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady.

Miłosz Wolański

Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Miłosz Wolański prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego w Gliwicach. Prowadzona działalność nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta.


Data urodzenia: 30.05.1970 r.

Wykształcenie:
Pan Miłosz Wolański posiada wyższe wykształcenie prawnicze. W 1996 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 1998 roku ukończył aplikację prokuratorską, a w 2002 roku – aplikację radcowską.

Przebieg kariery zawodowej:

- Kancelaria Radcy Prawnego – radca prawny Miłosz Wolański, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 12,
- Kancelaria Radców Prawnych „Bobkowski & Wolański” s.c., Strzelce Opolskie
- syndyk masy upadłościowej „Factor” S.A. w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 46,
- syndyk masy upadłości „Intechmat” Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Sobieskiego 11,
- syndyk masy upadłości Fabryki Obuwia Brado Sp. z o.o. Sp. k. w Czerwionce
– Leszczyny
- członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, - sekretarz Rady Nadzorczej P.A. NOVA S.A. w Gliwicach.

Grzegorz Bobkowski

Członek Rady Nadzorczej

Pan Grzegorz Bobkowski jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę jako Dyrektor Pionu Wdrożeń Systemów CAD.

Data urodzenia: 12.06.1952 r.

Wykształcenie:
Grzegorz Bobkowski posiada wyższe wykształcenie – w 1976 roku ukończył studia na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiada tytuł doktora nauk technicznych od 1986r.

Przebieg kariery zawodowej:

Pan Grzegorz Bobkowski pracował/pełnił funkcję w:

- w latach 1976 – 1986 asystent, Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej,
- w latach 1986 – 1987 Kopalnia Węgla Kamiennego Sośnica –inspektor d/s energomaszynowych,
- w latach 1987 – 2015 adiunkt na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej
- w latach 1998 – 2007 P.A. NOVA Sp. z o.o. – Konsultant CAD,
- w latach 2003 -2004 P.A. NOVA Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej,
- w latach 2007 – obecnie P.A. NOVA S.A. – Dyrektor Pionu Wdrożeń Systemów CAD
- w latach 2007 – obecnie P.A. NOVA S.A. – członek Rady Nadzorczej.

Pan Grzegorz Bobkowski jest założycielem i wspólnikiem w spółce Budoprojekt Sp. z o.o. oraz akcjonariuszem P. A. NOVA S.A. Grzegorz Bobkowski był założycielem i wspólnikiem P.A. NOVA Sp. z o.o. – do chwili jej przekształcenia w spółkę akcyjną.
 

Katarzyna Jurek-Lessaer

Członek Rady Nadzorczej

Pani Katarzyna Jurek-Lessaer prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą A&U FORMATION z siedzibą w Gliwicach, ul. Czwartaków 4. Prowadzona działalność jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta – jest to firma projektowa.

Data urodzenia: 03.02.1964 r.

Wykształcenie:
Pani Katarzyna Jurek-Lessaer posiada wyższe wykształcenie
– w 1989 roku ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
- w latach 2004-2006 Pani Katarzyna Jurek-Lessaer pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej P.A. NOVA Sp. z o.o. oraz od 2007 roku - funkcję członka Rady Nadzorczej P.A. NOVA S.A.

Leszek Iwaniec

Członek Rady Nadzorczej

Data urodzenia: 11.07.1964 r.

Wykształcenie:
1983 - 1991 - Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji mgr prawa, specjalność: prawo finansowe
1992 - Licencja maklera papierów wartościowych nr 118
1992 - Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe Studium Prawa i Ekonomii Wspólnot Europejskich, specjalizacja - "Polityka finansowa Wspólnot Europejskich"

 

Przebieg pracy zawodowej:
- od 2014 r. Makler w Departamencie Klientów Instytucjonalnych Millennium DM S.A.
- od 04.2010 Członek Rady Nadzorczej Radpol S.A.
- 03.2009 - 12.2009 Copernicus Securities SA - Makler/Dyrektor Działu Tradingu
- 06.2007 - 12.2008 Dom Maklerski PKO BP SA-Makler Papierów Wartościowych
- 08.2002 - 05.2007 Dom Maklerski Millennium SA-Starszy Specjalista w Zespole Maklerów Giełdowych
- 08.1998 - 07.2002 Erste Securities S.A. - Specjalista ds. Rachunków Klientów, Kierownik ds. Inwestycji
- 01.1995 - 07.1998 Biuro Maklerskie Polskiego Banku Rozwoju S.A. w Warszawie– Specjalista ds. Analiz Ekonomiczno-Finansowych, Starszy Ekspert ds. Analiz Ekonomiczno-Finansowych
- 07.1994 - 12.1994 Dom Maklerski "Broker" S.A. w Katowicach - Oddział w Warszawie - Dyrektor Oddziału.
- 09.1991 - 06.1994 Biuro Maklerskie Powszechnego Banku Kredytowego S.A. w Warszawie - Główny Specjalista w Departamencie Operacji
Zagranicznych Papierów Wartościowych - Makler Giełdowy
- 03.1990 – 08.1991 Kancelaria Sejmu - Młodszy Sekretarz Komisji Konstytucyjnej

 

Pan Leszek Iwaniec spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady.

Paweł Ruka

Członek Rady Nadzorczej

Data urodzenia: 14.10.1978 r.

Wykształcenie:
od 12.2010 Program ACCA (2 z 14 egzaminów do zdania)

02.2009 Tytuł Biegłego Rewidenta

2002-2003 Stypendium i roczne studia magisterskie na Universidad de Navarra Privada w Hiszpanii.

03.2002 Stypendium rządu cypryjskiego, uczestnictwo w Young Managers Programme – Project Planning and Management w Międzynarodowym Instytucie Zarządzania na Cyprze

1997-2002 Szkoła Główna Handlowa, Warszawa. Kierunek: Finanse i Bankowość. Praca magisterska: Zarządzanie długiem publicznym w Polsce.

1993-1997 II Liceum Ogólnokształcące w Warszawie im. Stefana Batorego

1991-1992 Rok w szkole podstawowej w Boston Chenery Middle School, USA

 


Przebieg pracy zawodowej:

od 08.2012 Członek Rady Nadzorczej spółki publicznej Bumech S.A

2013 – 2015 Członek Rady Nadzorczej spółki publicznej PKP Cargo S.A, przewodniczący komitetu audytu
12.2011 – 05.2013 Ammono S.A. – światowy lider w wytwarzaniu półprzewodników z azotku galu metodą amonotermalną
• Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu (do maja 2013)

11.2010 – 11.2011 Grupa Ferrum S.A. w Katowicach zajmująca się produkcją infrastrukturalnych rur i profili a także wielkogabarytowych konstrukcji spawanych. Przychody Grupy wynoszą ok. 300 mln zł a zatrudnienie 550 osób.
• Doradca zarządu Ferrum S.A ds. finansowych
• Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w ZKS Ferrum S.A. do lipca 2011 r., (spółce zależnej Ferrum S.A.), która w związku z odnotowaną w 2010 r. stratą netto na poziomie 13 mln zł, była w bardzo trudnej sytuacji finansowej

09.2004 – 10.2010 PricewaterhouseCoopers jedna z czołowych globalnych firm świadczących usługi audytowe, doradztwa podatkowego oraz biznesowego, zatrudniająca ponad 150 tys. osób w 154 krajach.
• Menadżer (od października 2010 r.), wcześniej Starszy Konsultant (od listopada 2006 r.) w dziale Usług Transakcyjnych
• Konsultant (2004-2005) oraz Starszy Konsultant (2005-2006) w Dziale Audytu

05.2004 – 08.2004 praca w dziale finansowym Hekon S.A. (Grupa hotelarska Accor)

 Pan Paweł Ruka spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady.